fredag 4. november 2011

Filming av nordlys i en travel uke

Denne uken har vært veldig travel og veldig spennende.

Mandag til torsdag har jeg befunnet meg på EISCAT – den store radarstasjonen på Svalbard som jeg har nevnt tidligere. Her har jeg og en medstudent (med hjelp av veileder på videosamtale) startet opp og svingt rundt på radaren, og gjort mange ulike målinger. Jeg forklarte tidligere litt om målingene vi har gjort.

Før jeg går videre, la meg bare vise en video av nordlys vi så over EISCAT-radaren på tirsdag. Vi kjørte da radaren i en modus der den scanner fram og tilbake (den kan også stå i ro, altså). Den beveger seg så klart mye saktere i virkeligheten enn den gjør på denne filmen (den er tross alt 32 meter i diameter). Jeg lagde filmen ved å sette kameraet mitt på stativ, stille det inn til å ta ca. ett bilde hvert tiende sekund, og så sette sammen alle disse stillbildene til en film.

Målingene skal sannsynligvis bli brukt i masteroppgaven min, som verken meg eller veileder ennå er sikker på nøyaktig hva skal handle om. Enkelte av målingene vil også bli brukt i prosjektoppgaven vi skal skrive her oppe. Vi skal rett og slett ta for oss et nordlysutbrudd og hente ulike data fra mange ulike steder for å få et helhetsinntrykk av hvordan prosessene bak dette nordlysutbruddet har gått for seg, samt regne en del på ulike ting og tang i den sammenhengen. Nok å gjøre!

Det blir litt forelesninger neste uke, men jeg er usikker på hvor mye. Hovedfokuset vil nok ligge på prosjektoppgaven, som skal leveres inn om halvannen uke. Deretter er det under en uke til eksamen og hjemreise.

Selv om jeg har litt under halvparten av oppholdet mitt igjen, virker det altså som om hjemreisen er veldig nært forestående. Jeg trives her, men jeg savner Bergen, Aina, leiligheten vår, familie og venner, så jeg gleder meg så klart til å komme hjem igjen også.

Men før det altså: Prosjekt og eksamen!

Noe du vil si?