onsdag 11. januar 2012

Et semester med breddekunnskap

Etter å ha slått av en prat med veileder har jeg nå klart for meg hvilke fag jeg skal ta dette semesteret. De er ganske varierte, og faktisk har ingen av dem noe med romfysikk å gjøre. Det føles litt spesielt å ha et helt semester uten romfysikk når man tar en master i romfysikk, men har man tatt alle romfysikkfagene, så er det gjerne ikke stort annet å gjøre.

Strålingsfysikk (PHYS231) var det første faget jeg fikk anbefalt. Faget handler om radioaktivitet og stråling, og tar blant annet for seg hvor store strålingsdoser kroppen klarer og hvordan radioaktiv stråling påvirker biologiske vesener. Etter vi er ferdig med faget skal vi blant annet kunne «greie ut om det naturlige og kulturelt bestemte strålingsmiljøet», altså forklare hvorfor vi i dag har det synet vi har på radioaktiv stråling, både ut ifra helt innlysende fakta (for stor strålingsdose er farlig for helsen) og ut ifra kulturelt bestemte holdninger.

Energifysikk (PHYS211) er det andre faget jeg skal ta i år. Det gir en innføring i både fornybare og ikke-fornybare energikilder, og dekker altså alt fra kretsløpsenergi (vinn, vann, bølger) til fossil energi og kjernekraftverk (fisjonskraftverk). Det tar også for seg litt mer eksotiske temaer som fusjonskraftverk og energi fra jordens varmebalanse. Faget skal blant annet lære oss miljøkonsekvenser av å bruke de ulike energikildene. Faget blir stort sett betraktet som «10 gratis studiepoeng», ettersom pensum er enkelt og foreleser ikke krever all verdens på eksamen.

Akustikk (PHYS271) er det siste faget jeg skal ta denne våren. Etter hva jeg har hørt, veier dette mer enn opp for hvor lett det forrige faget er. Akustikk gir assosiasjoner til lyd og lydbølger, og det er i stor grad dette faget dreier seg om – ting som vibrerer og lager lydbølger. Dette inkluderer for eksempel ultralyd innen medisin, eller sonarer innen sjøfart, fiskenæring og oljevirksomhet. Det handler ikke om hvordan man kan lage en konsertsal med best lyd i; vi er på et mye mer grunnleggende nivå hvor vi for eksempel regner på ulike typer lydbølger og vibrasjoner og ser hvordan disse bølgene forplanter seg i ulike gasser, materialer osv.

To av fagene jeg skal ta denne våren inkluderer altså en liten bit humaniora, og det siste faget en anelse medisin. Dette blir et spennende semester!

Noe du vil si?