lørdag 19. mai 2012

Video: Min masteroppgave på to minutter

…i alle fall det grunnleggende temaet for masteroppgaven min.

Når man sliter med å forklare noe, er det alltid kjekt å oppdage at andre allerede har gjort det. Masteroppgaven min handler grovt sett om GPS-forstyrrelser fra elektronskyer i den øvre atmosfæren, og allerede der detter de fleste av. Om to år skal imidlertid Universitetet i Oslo skyte opp en studentprodusert satellitt som skal måle disse elektronskyene, og de har i den anledning laget en lettfattelig video om prosjektet sitt.

De to første minuttene av denne videoen viser kort hvordan elektronskyene oppstår, og stadfester at det er viktig for navigatører både til lands, til havs og i luften å vite når GPS-signalene er pålitelige:

Noe du vil si?